+359 879 222 434 office@experts.bg
+359 879 222 434
NEWS
Д-р Станев даде своето експертно мнение пред екипа на Kreston BulMar за стратегията, бизнес модела, мениджмънта, ...
Втората IFS Conference България срещна бизнес, държава и сертификатори. Д-р Любен Станев бе участник в IFS Conferen ...
Experts Ltd. is an organization offering branding, marketing and integrated marketing communications (IMC) expert services. Experts identify and solve problems encountered in managing a brand. They have high academic and practical experience and form highly flexible and professional teams that approach each project individualy. Experts' mission is to build brands that bring profit to their owners and customer satisfaction of their consumers.
See more
Кои са EXPERTS
Consumer behavior research;
Research on preferences;
Tests.
New Bulgarian University
Marketing management;
Market analysis, strategies, programs;
UNWE
Creative solutions;
Advertising;
Idea generation;
Creative
Training in marketing and branding;
Commercial training;
Personal coaching and mentoring;
pricing;
Another Point Advisers Ltd.

Разработване на цялостна маркетингова стратегия;

Професор в УНСС
Психология на аудиторията;
Психология на купувача;
Комуникационен микс;
Интернет планиране;


„ДМД Консулт 1" ЕООД и „Бизнес клуб" ЕООД
Brand creation
Brand development
Corporate branding
Strategic management
CEO DIPLOMAT CORPORATION
IMC;
Marketing planning;
Corporate planning;
Processes manag.;
Promotions;
Distribution.
Corporate Strategy and Planning Manager
Creativity in advertising strategies;
scenarios;
directing;
BTV
Marketing audit;
Brand Audit;
Marketing Planning;
Segmentation;
Targeting;
Positioning;
EXPERTS
THE VOICE OF EXPERTS
Dr. Lyuben Stanev Lalev
30.12 2015
Всички ние 24/7 водим преговори и когато успяваме, сключваме изгодни сделки – независимо дали в бизнеса или в семейств ...
CEO DIPLOMAT CORPORATION
Sasha Davidova
22.12 2015
Има всеобщо схващане, че клиентите винаги са прави, дори се стига до метафората „Клиентът е Бог“. Доста от Вас вероятн ...
EXPERTS
Angel Stanev
22.12 2015
Един от най-често задаваните въпроси, които отправят клиентите ни, когато ги консултираме или обучаваме е „как да успе ...
Corporate Strategy and Planning Manager
Dr. Lyuben Stanev Lalev
30.01 2016
Всички знаем, че продажбите движат света - непрекъснато ни продават и ние продаваме на някой. Ето защо темата е много ва ...
CEO DIPLOMAT CORPORATION
Sasha Davidova
30.01 2016
Разбирането на това как мислят и действат потребителите при вземане на решение за покупка би ни улеснило много в продажб ...
EXPERTS
Angel Stanev
30.01 2016
Факт е, че бизнесът се развива динамично. Непрекъснато възникват новости, с които да се съобразяваме, защото старите мех ...
Corporate Strategy and Planning Manager
Dr. Lyuben Stanev Lalev
28.02 2016
Принципът „бъди различен или умри” е абсолютно валиден в брандинга. Ако един бранд не е различен, той буквално умира, ...
CEO DIPLOMAT CORPORATION
Sasha Davidova
28.02 2016
Уважаеми читатели на сп. Бизнес клуб, знам, че много от вас прочетоха заглавието и си казаха „ооо, този дигитален марк ...
EXPERTS
Angel Stanev
28.02 2016
Колкото и успешен да е всеки бизнес, рано или късно ще има недоволни клиенти. И това е ок. Такива има много повече ког ...
Corporate Strategy and Planning Manager


More posts